Makaleler
Makaleler ve Mülakatlar. (Kronolojik liste). Listenin t

                                                                                                                                                                                   (Kronolojik liste)
Çeşitli Ülkelerde Sendikacılık (I), Mülkiye Bilim, Fikir ve Sanat Dergisi, sayı 11, 25 Ocak 1962.
Çeşitli Ülkelerde Sendikacılık (II), Mülkiye Bilim, Fikir, Sanat Dergisi, sayı 12, Şubat 1962.
Medeni Kanunumuz ve Konsoloslar, Dışişleri Akademisi Dergisi, Sayı 1, Ankara, Mart 1972
"Orta Doğu'da Su Sorunları" kitabının editörüdür. Dışişleri Bakanlığı yayını, Nisan 1994, Ankara, 115 sh. Kitap İngilizce ve Arapçaya da çevrilmiştir.
Editor of the book "Water Issues in the Middle East". published by the Turkish Ministry of Foreign Affairs. Ankara, April 1994, 115 pp. The book is also available in Turkish and in Arabic.
Sınıraşan Suların Hukuki Rejimi, Dış Politika Dergisi, Cilt 6, sayı 1, Aralık 1995.
Europe and Democratisation in the Near Abroad (including, but not limited to, Turkey and the Balkans, 25 September 2003,
Avrupa Birliğinde İkincillik (Subsidiarity) ve Oransallık İlkeleri, 30 Aralık 2004
17 Aralık AB Zirvesi Kararları, Yankı Dergisi, Ankara, 28 Ocak 2005
Avrupa Zirvesi Kararları: "Ben Sadece Fikir Veririm, Uygulamasına Karışmam (I)", Yankı Dergisi, sayı 1029, 1 Şubat 2005
Avrupa Zirvesi Kararları: "Ben Sadece Fikir Veririm, Uygulamasına Karışmam" (II), Yankı Dergisi, sayı 1030, 1 Mart 2005
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kamuoyları, Yeni Yıldız Dergisi, sayı 5, Ankara, Mart 2005
AB Bağlamında Kıbrıs Sorunu, True Dergisi, sayı 6, Ankara, 31 Mayıs 2005.
Cyprus Question in the EU Context, "True" Magazine, no. 6, Ankara, 31 May 2005
AB'nin Karşı Deklarasyonu, 18 Kasım 2005.
Papadopulos Türkiye ile Müzakereleri Engelleyebilir mi?, True Dergisi, sayı 13, Ankara, 30 Ocak 2006.
Could Papadopoulos block the Negotiations with Turkey?, "True" Magazine,no.13, Ankara, 30 January 2006.
İran Ateşle Oynuyor, True dergisi, sayı 14, Ankara,15 Mart 2006.
Iran Plays with Fire, "True" Magazine, no.14, Ankara, 15 March 2006.
AB'nin Massetme Kapasitesi ve Kıbrıs Sorunu, True Dergisi, sayı 15, Ankara, 30 Nisan 2006.
The Absoption Capacity of the EU and the Cyprus Problem, "True" Magazine,, no.15, Ankara, 30 April 2006.
Turkish-Greek Relations and EU, Interview with the correspondent of the Greek Daily Elefteros Tippos, 13 June 2006.
Bir Dostluk Köprüsü Olarak Batı Trakya'daki Türk Azınlığı, Haziran 2006
Türkiye'nin Orta Doğu Politikası, Tempo Dergisi ile Mülakat, 14 Ağustos 2006.
Türkiye’nin Lübnan’daki Uluslararası Güce Asker Vermesi, AK Parti MKYK toplantısına sunulan metin, 14 Ağustos 2006.
Türkiye’de bir İsviçre Geleneği, True dergisi, sayı 17, Ankara, Ağustos 2006.
A Swiss tradition in a Turkish Village, “True” Magazine, no. 17, Ankara, August 2006.
Turkey’s Role as an Energy Hub, 15 October 2006.
Turkey’s Accession Process to the EU, Original of an article drafted in English and published in German in Europäische Rundschau, no 4/2006.
İletişim Seferberliği, Yeni Yıldız Dergisi, sayı 2, Aralık 2006
Yeni Yıldız’a Başarılar Diliyorum, Yeni Yıldız Dergisi, 15 Ocak 2007.
AB konusunda 2007 beklentileri, Yeni Yıldız Dergisi, Sayı 3, Ocak 2007.
Avrupa Parlamentosu ve İletişim Stratejimiz, Yeni Yıldız Dergisi, Sayı 4, 16 Şubat 2007
Make Sharm El Sheikh the Turning Point for Iraq and Region, co-author of an article published in Post Global on 2 May 2007, in Arab News on 3 May 2007 and in The Daily Star on 4 May 2007.
Ermeni Soykırımı İddiaları ve ABD Kongresi, Yeni Yıldız Dergisi, Sayı 6, Mayıs 2007.
L’Elargissement de l’Union Européenne et la Turquie, publié dans le journal Actualité Française, Istanbul.
Parlamenter Diplomasi, 22. dönem Parlamenter Diplomasi, Bütün faaliyetler, TBMM yayını, Ankara, Mayıs 2007..
Turkish-Syrian Coopperation, June 2007.
Türkiye’nin Yol Haritası, Yeni Yıldız Dergisi, Kasım 2007
2008 e Girerken Türkiye AB İlişkileri, İşveren Dergisi’nin Aralık 2007 sayısı için verilen mülakat.
Suriye ile Su Sorunu, Haziran 2008.
AB’nin Küresel Sorumlulukları ve Türkiye, Temmuz 2008.
Black Sea, Caucasus and the Georgian Crisis, published together with a translation into Russian in SPECTRUM, Centre for Strategic Analysis, Regional Security Issues, 2008, pp.31-41, Amrot Group, Yerevan, Armenia.
The Black Sea and the Georgian Crisis, adapted text of a lecture delivered by Mr. Yaşar Yakış at the Third Annual Lecture on the Black Sea and the Georgian Crisis, at the International Centre for Black Sea Studies, Athens, 13 November 2008.
Enerji Alanında Türkiye-AB İlişkileri, Petrol-Doğal Gaz Dergisi, 2009.
Politics of Democratization in Europe, Book Review, 29 March 2009.
DEİK Sözlü Tarih Görüşmeleri, DEİK Genel Sekreteri Çiğdem Tüzün ile mülakat, 14 Nisan 2009.
Suriye ile Vizesiz Rejime Nereden Geldik? Radikal Gazetesi, 13 Ekim 2009.
Arkadaşım İsmail Hakkı Akın, İsmail Hakkı Akın Hatıra Kitabı, Birinci baskı Dergah Yayınları no:417, Anadolu Kitaplığı no:1, Kasım 2009, Cağaloğlu İstanbul, sh: 68-77.
Türkiye’nin Dış Politikası, Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Cilt II, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, Birinci baskı, Ankara, Şubat 2010, sh. 297-316
Turkish Politician: “Let the EU Member States be Reluctant”, Interview with Evelyn Kaldoja of Postimes daily, Estonia, 8 October 2010.
Türkiye AB İlişkileri, İktisadi Kalkınma Vakfı ile mülakat, 27 Kasım 2010.
Ak Parti’nin Avrupa Birliğine Bakışı, Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi (ATAUM)’nde Konferans ve AB Analiz ile mülakat. Siyasi Partilerin Avrupa Birliğine Bakışı, Ankara Üniversitesi Yayınları, no:297, Ankara, 2011, sh 3-41.
AB’nin bir Çerçeve Kararında Soykırımı İnkâr Suçu, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 37-38, 20 Nisan 2011, sh. 275-292.
Bozkırdan bir Viyana Çıkar, Haber Türk gazetesi ile mülakat, 25 Nisan 2011.
A European Union Framework Decision on the Offence of Denying a Crime, Review of Armenian Studies, A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, August 2011, Ankara