YAŞAR YAKIŞ DOHA FORUMU TOPLANTISINA KATILDI

Yaşar Yakış  9-10 Mayıs 2011 tarihlerinde Katar’da düzenlenen On Birinci Doha Forumu toplantısına katıldı. Forumun bu yılki ana başlığı “Dünya Siyasi  Sahnesine Derinliğine Bakış: Orta Doğu’daki Değişimler” idi. Yakış bu toplantının “Orta Doğu’da Su Güvenliği” başlığını taşıyan 7 numaralı oturumuna panelist olarak katılmıştır.

 

Söz konusu oturumdaki öteki panelisler şunlardır:

 

-        Selim Catafago: Lübnan’da Leytani Nehri İdaresi Başkanı

-        Raid Celil: Irak Su Kaynakları Bakanlığında Genel Müdür

-        Büyükelçi Jean-Daniel Ruch: İsviçre Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Özel Temsilcisi

-        Büyükelçi François Munger: İsviçre Dışişleri Bakanlığı bünyesinideki İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansının Başkanı

 

Yakış, Panel’de Orta Doğu’da Türkiye’ye su zengini bir ülke olarak bakıldığını; bunun eksik bilgiden kaynaklandığını; çünkü dünya’daki su zengini ülkelerle mukayase edildiği zaman Türkiye’de fert başına düşen su miktarının, su zengini ülkelere nazaran altıda bir oranında daha az olduğunu; ayrıca örneğin Irak’ta fert başına düşen kullanılabilir su miktarının Türkiye’dekinden fazla olduğunu; Türkiye’nin kıt olan bu kaynağı da özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kıyıdaşı olan Suriye ve Irak’la birlikte hakkaniyete uygun biçimde kullanmak için bu komşularına öneriler götürdüğünü; fakat bu ülkelerin söz konusu önerilere ilgi göstermediklerini anlatmış; daha sonra gerekdinleyicilerin gerek öteki panelistlerin sorularını cevaplandırmıştır.

 

Toplantı hakkında daha ayrıntılı bilgi şu web sitesinde mevcuttur: http://dohaforum.qatar-conferences.org/2011/EN/Pages/Multimedia.aspx

 

Toplantı ile ilgili resimler için burayı tıklayınız.