Yaşar Yakış Strasburg’da Türk öğrencilerinin yıllık kongresine katıldı

strasbourg
Dışişleri Eski Bakanı, STRATİM Başkanı Yaşar Yakış, 31 Mart 2012 günü Fransa’daki Türk Öğrencileri Derneğinin Strasburg’ta düzenlediği yıllık kongresine katıldı.

Yakış kongre sırasında düzenlenen “Türkiye’nin Orta Doğu’daki Rolü”  başlıklı çalıştay’a CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile birlikte katıldı ve Arap Baharından sonra ortaya çıkan yeni Orta Doğu’da Türkiye’nin nasıl bir politika izlediğini anlattı.

Yakış, gazeteci Ruşen Çakır’la birlikte katıldığı “Başkaldırıların Jeopolitiği: Domino Etkisi” başlıklı Çalıştay’da ise her bir Arap Baharı ülkesindeki olayların nasıl farklı geliştiğini ve sonuçlarının da muhtemelen birbirinden farklı olacağını anlattı.