Yaşar Yakış Parlamentolararası Diyalog çerçevesinde Paris'te düzenlenen bir Seminere katıldı

paris

Yaşar Yakış 6-8 Kasım 2013 tarihleri arasında, Parlamentolararası Diyalog çerçevesinde Paris'te düzenlenen bir Seminere katıldı. Seminer, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde Türk parlamentosu ile AB ülkelerinin parlamentoları arasındaki diyaloğu derinleştirmek amacını gütmektedir. TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanlığınca başka AB üyesi ülkelerin başkentlerinde de düzenlenen bu seminerlerden Paris'te yapılanın konusu "Kadın-Erkek fırsat eşitliği" idi.

paris2

Yaşar Yakış bu toplantıda, konunun parlamento boyutu konusunda bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Yakış, Avrupa Birliği ile Parlamentolararası Diyalog Projesini 2008 yılında kendisinin TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanlığı zamanında başlatıldığını, amacının da Türk Parlamentosu ile AB ülkeleri parlamentoları arasındaki diyaloğu AB Uyum Komisyonu çerçevesindeki diyalog olmanın ötesine taşıyıp parlamentonun tümünü kapsayan bir boyuta ulaştırmak olduğunu belirtti.