Yaşar Yakış Türkiye Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısına katıldı

1

Yaşar Yakış 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Washington'da yerleşik Brookings  Institute tarafından Berlin'de düzenlenen "Türkiye Çalışma Grubu" nun ikinci toplantısına katlmıştır. "Türkiye Çalışma Grubu"nun birinci toplantısı İstanbul'da yapılmıştı. Bu Çalışma Grubu, "Engaging Turkey" başlıklı bir inisiyatifin bir parçasdır. "Engiging Turkey" Türkiye'yi transatlantik işbirliğinin içinde tutmak için neler yapılması gerektiğini tartışan bir forumdur. Toplantıya Türkiye'den katılanlar arasında TBMM eski Başkanı, Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, STRATİM Direktörü Suat Kınıklıoğlu, Profesör İlter Turan ve Sinan Ülgen de yer almaktadır.